ตัวอย่างการตั้งค่า overload มอเตอร์ 30HP ต่อแบบสตาร์-เดลต้า


ต้องพิจารณาการติดตั้งโอเวอร์โหลดด้วยว่าติดตั้งในตำแหน่งใด เป็นกระแสไลน์หรือกระแสเฟส มอเตอร์30Hp กระแส full load อยู่ที่ประมาณ43.2A เอา 43.2หาร1.732=24.9ให้ตั้งโอเวอร์โหลดที่24.9Aเป็นกระแสเฟส แต่ถ้าติดตั้งโอเเวอร์โหลดเมื่อออกจากจากใต้เบรกเกอร์หรืออาจจะเป็นมอเตอร์เบรคเกอร์แบบมีโอเวอร์โหลดในตัวให้ตั้ง43.2A เป็นกระแสไลน์
ip = iL/1.732

ในกรณีที่มอเตอร์ต่อแบบ สตาร์-เดลต้า ถ้าโอเวอร์โหลดติดตั้งที่ main magnetic contactor ให้นำกระแส Full load ของมอเตอร์หารด้วย 1.732 จะได้กระแสที่ตั้ง โอเวอร์โหลดครับ ถ้ามอเตอร์สตาร์ทตรงให้ปรับตั้งโอเวอร์โหลดตามกระแส Full load ปกติครับ มอเตอร์30HP ควรตั้ง 24.9A หรือถ้าปรับจุดทศนิยมยากให้ตั้งน้อยลงมาหน่อยนึงประมาณ24A

credit : http://www.9engineer.com/index.php?m=webboard&a=show&topic_id=21338

motor-intelligent-protection-relays-on-MDB-power-panel-and-indicator-led-light-and-buttons